โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Analytics)
และรองรับการติดตามแผนงานบำรุงทาง (งานดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ 2564

ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถดาวน์โหลดไฟต์นำเสนอ และ รับชมวีดีโอนำเสนอย้อนหลังได้จากลิ้งน์ด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งานระบบบริหารแผนงานทางหลวง Plannet ใหม่ (PN2021)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลางการโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง