คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบ
โปรแกรมระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS)

ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถดาวน์โหลดไฟต์นำเสนอ และ รับชมวีดีโอนำเสนอย้อนหลังได้จากลิ้งน์ด้านล่างนี้

  • วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น. หัวข้อการายงานเหตุภัยพิบัติผ่านระบบ HDMS : ไฟล์ประกอบการบรรยาย | วีดีโอ
  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น. หัวข้อการายงานเหตุภัยพิบัติผ่านระบบ HDMS : ไฟล์ประกอบการบรรยาย | วีดีโอ

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS)