a1.jpg
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยตรง สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

กิจกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 (Big Cleaning Day) นายพลเทพ เลิศวรวนิช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการดำเนินงาน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารบำรุงทาง ร่วมกิจกรรม DOH Big Cleaning Day วันทำความสะอาดใหญ่ของกรมทางหลวง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน อทล.และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการดำเนินการงานกิจกรรม 5ส สำนักบริหารบำรุงทาง

38274512 1919323358089361 4147413904999317504 o

สำนักบริหารบำรุงทาง ร่วมกับ สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ดำเนินการอบรม โครงการปรับปรุงและเพื่มประสิทธิภาพระบบสาระสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet) เพิ่มประสิทธิภาพ ในส่วนการค้นหาข้อมูล การส่งออกรายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ของกรมทางหลวง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร วันที่ 2-4 พฤษภาคม 256120180502 091427

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักบริหารบำรุงทางจัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัว สร. โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง เป็นประธานในพิธี

31172033 1784301461591552 5860663319647870925 n

วันนี้ 4 ส.ค. 2560 กิจกรรม BIG CLEANING DAY 2017
14

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n