260437080_4687649164590086_2580729079632836797_n.jpg
260138448_4687671684587834_6679994381681641234_n.jpg
แผนที่ระยะทางควบคุม
ShapeFile และแผนที่ภาพ แบ่งตามหน่วยงาน แก้ไข ก.ย. 2564
หน่วยงาน รูปภาพ Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 1 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 2 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 3 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 4 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 5 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 6 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 7 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 8 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 9 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 10 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 11 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 12 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 13 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 14 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 15 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 16 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 17 Picture Shape File
สำนักงานทางหลวงที่ 18 Picture Shape File

 

หมายเหตุ : ในไฟล์ ZIP จะมีด้วยกันอยู่ 2 รูปแบบ 

  1. ไฟล์รูปภาพ นามสกุล *.JPG ประกอบไปด้วย สำนักงานทางหลวง และ แขวงทางหลวง
  2. ไฟล์ที่ต้องใช้โปรแกรม GIS ในการเปิดเพื่อสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ข้อมูลแขวงทางหลวง อย่างเดียว

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน โปรแกรม ARCGIS Ver.10.1 (VDO Youtube)

  1. วิธีการนำข้อมูล Shape File เข้าสู่โปรแกรม ArcGIS 10.1
  2. การปรับสี ตัวอักษร และเพิ่ม code สำหรับแสดงข้อมูลให้มีความละเอียดยิ่งขึ้น
  3. วิธีปรับสี ขนาด ให้กับ Shape File
  4. การนำของมูล และเปลี่ยนแปลง กม
  5. การใช้เครื่องมือ Select และการ Clip ข้อมูล Attbile และ Layer เพื่อให้แสดงเฉพาะข้อมูลสายทางที่เราต้องการ
  6. วิธีการตั้งค่าตกแต่งหน้าขอบกระดาษให้สวยงาม และกำหนดค่าพิกัดเส้น NE