260437080_4687649164590086_2580729079632836797_n.jpg
260138448_4687671684587834_6679994381681641234_n.jpg
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางลอดสายเอเชีย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารบำรุงทาง และสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน สายทางถนนหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) ตอน โพนางดำออก-ท่าฉนวน ในพื้นที่ดูแลของแขวงทางหลวงชัยนาท และอ่างทองS 9158737

โดยมีนายจิรวัฒน์ ทรงผาสุก ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 12 , นายจตุพล เทพมังกร รส.ทล.12.1 , เรืออากาศตรีอภิรักษ์ วัชรวิทูร รส.ทล.12.2 , นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท , นายสมโภช โอทาตะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุทัยธานี และนายณัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างทางลอดใต้สะพาน  เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566