260437080_4687649164590086_2580729079632836797_n.jpg
260138448_4687671684587834_6679994381681641234_n.jpg
สวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้บริหารกรมทางหลวง

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน (ผสร.) นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารบำรุงทางเข้าอวยพรผู้บริหารกรมทางหลวง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
01