260437080_4687649164590086_2580729079632836797_n.jpg
260138448_4687671684587834_6679994381681641234_n.jpg

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง เป็นประธานเปิดสัมมนา "โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานบำรุงทาง" ในหัวข้อความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินการ หลักการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน และแนวทางประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกรมทางหลวง ทั่วประเทศ ณ โรงแรมเอเชีย

IMG 1076