กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Shadow
Slider
No1 24 1

                เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีขอ User และ Pass ของโปรแกรม Roadnet2 ให้กรอกข้อมูลที่เมนู

สถิติงานบำรุงทาง > แบบฟอร์มขอรหัสผ่านผู้ใช้งาน Roadnet2

โดยแยกตาม ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ถึง 28 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

รหัสผ่านจะแยกตามการใช้งาน กรมทางทั่วไป แผนงาน สถิติภายในพื้นที่

โดยรหัสผ่านที่ท่านได้รับเริ่มต้นจะเป็น กรมทางทั่วไป หากต้องการ เข้าแก้ไขข้อมูล แผนงานและสถิติภายในพื้นที่ กรุณาติดต่อ 23532

จัดส่งรหัสผ่านเข้าใช้งานภายใน 1 วันทำการ โดยผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น... 

กิจกรรม

วันนี้ 4 ส.ค. 2560 กิจกรรม BIG CLEANING DAY 2017
14

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560  นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ รดน้ำขอพร
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560
DSC 9188 resize

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. สำนักบริหารบำรุงทางจัดกิจกรรม รดน้ำ ขอพร สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ 2560
โดยได้รับเกียรติจากท่าน รทร.เป็นประธานในพิธี 

และเวลา 13.30 น. ร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพร ท่านอทล. ผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุราชการ
เนื่องในวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และวันสงกรานต์ กรมทางหลวง ณ ห้อง เทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ
DSC26

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ ห้องบัญชาการ ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย
สำนักบริหารบำรุงทาง โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ 

01

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n