260437080_4687649164590086_2580729079632836797_n.jpg
260138448_4687671684587834_6679994381681641234_n.jpg

การปรับปรุงระบบระบายน้ำ


บทความวิชาการ
การปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
(โดย นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง)

IMG 7775

 

1174621