โครงการกำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านถนน
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ 2566