บัญชีสายทางงานบำรุงปกติ ปี 2562

เป็นไฟล์ .rar สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
16051801 Large

 

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)  Download 1
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)  Download 1