260437080_4687649164590086_2580729079632836797_n.jpg
260138448_4687671684587834_6679994381681641234_n.jpg

วันนี้ (23 เมษายน 2561) นายประภัทรเผ่า อาวะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง สำนักบริหารบำรุงทาง เป็นผู้แทนกรมทางหลวงร่วมสนทนาสดในรายการเช้านี้ประเทศไทย ในประเด็น "การเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการรับมือภัยพิบัติต่างๆ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ