260437080_4687649164590086_2580729079632836797_n.jpg
260138448_4687671684587834_6679994381681641234_n.jpg

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวัชระ ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร นำคณะข้าราชการ พนักงาน

ลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย ศรีเลณวัติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน