กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Slider
No1 24 1

เรียนเจ้าหน้าที่และผู้เข้าใช้งาน Roadnet V.2 ทุกท่าน ขณะนี้ที่ปรึกษาอยู่

ระหว่างจัดเก็บข้อมูลสำรวจ และประเมินผลใน Roadnet V.2 ทั้งนี้จะทำให้

การทำงานของระบบ Roadnet V.2 ช้า หรือไม่สามารถเข้าใช่งานระบบ

ได้บ้างช่วงเวลาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกาญจนบุรี

นำโดย นายจุมพล บำรุงพันธุ์ หัวหน้างานสถิติ สำนักบริหารบำรุงทาง ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ

ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยมีเจ้าหน้าที่สถิติ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง มีกำหนด ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 นี้

และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DOH งานบำรุงปกติ Facebook

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่งานสถิติ ร่วมงานอบรมสัมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามการบริหาร

โดยมี ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เป็นประธานและกล่าวเปิดการเปิดอมรบโครงการฯ

และมีเจ้าหน้าที่สถิติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม โดยมีกำหนดอบรม ในวันที่ 13-20 มิถุนายน 2560 นี้

20170613 0903191

บัญชีทะเบียนแขวงทางหลวง คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/11/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558

Download 1

 

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n