กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Slider
No1 24 1

                เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีขอ User และ Pass ของโปรแกรม Roadnet2 ให้กรอกข้อมูลที่เมนู

สถิติงานบำรุงทาง > แบบฟอร์มขอรหัสผ่านผู้ใช้งาน Roadnet2

โดยแยกตาม ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ถึง 28 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

รหัสผ่านจะแยกตามการใช้งาน กรมทางทั่วไป แผนงาน สถิติภายในพื้นที่

โดยรหัสผ่านที่ท่านได้รับเริ่มต้นจะเป็น กรมทางทั่วไป หากต้องการ เข้าแก้ไขข้อมูล แผนงานและสถิติภายในพื้นที่ กรุณาติดต่อ 23532

จัดส่งรหัสผ่านเข้าใช้งานภายใน 1 วันทำการ โดยผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น... 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกาญจนบุรี

นำโดย นายจุมพล บำรุงพันธุ์ หัวหน้างานสถิติ สำนักบริหารบำรุงทาง ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ

ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยมีเจ้าหน้าที่สถิติ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง มีกำหนด ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 นี้

และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DOH งานบำรุงปกติ Facebook

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่งานสถิติ ร่วมงานอบรมสัมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามการบริหาร

โดยมี ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เป็นประธานและกล่าวเปิดการเปิดอมรบโครงการฯ

และมีเจ้าหน้าที่สถิติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม โดยมีกำหนดอบรม ในวันที่ 13-20 มิถุนายน 2560 นี้

20170613 0903191

บัญชีทะเบียนแขวงทางหลวง คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/11/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558

Download 1

 

บัญชีทะเบียนหมวดทางหลวง 
Download 1

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n