a3.jpg
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยตรง สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โดย

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานในการประชุมเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ

และประเมิลผลการใช้ระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (ง.4-01)เจ้าหน้าที่สถิติ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง

มีกำหนด ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 นี้ และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DOH งานบำรุงปกติ Facebook61804

 

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n