a1.jpg
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้จากหน้าเว็บไซต์ หรือติดต่อทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยตรง สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกาญจนบุรี

นำโดย นายจุมพล บำรุงพันธุ์ หัวหน้างานสถิติ สำนักบริหารบำรุงทาง ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ

ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยมีเจ้าหน้าที่สถิติ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง มีกำหนด ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 นี้

และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DOH งานบำรุงปกติ Facebook

128269

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n