a3.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักบริหารบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายจุมพล บำรุงพันธุ์ 

หัวหน้างานสถิติ สำนักบริหารบำรุงทาง ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ระบบติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ

ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โดยมีเจ้าหน้าที่สถิติ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง มีกำหนด ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 นี้

และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DOH งานบำรุงปกติ Facebook

128269

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่งานสถิติ ร่วมงานอบรมสัมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามการบริหาร

โดยมี ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เป็นประธานและกล่าวเปิดการเปิดอมรบโครงการฯ

และมีเจ้าหน้าที่สถิติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม โดยมีกำหนดอบรม ในวันที่ 13-20 มิถุนายน 2560 นี้

20170613 0903191

บัญชีทะเบียนแขวงทางหลวง คำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/11/2558 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2558

Download 1

 

บัญชีทะเบียนหมวดทางหลวง 
Download 1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n