สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

การดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integity & Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ป้ายรณรงค์การป้องกันแพร่ระบาดโควิด  (covid 19)

1646817332739

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1