a2.jpg
เว็บไซต์ สำนักบริหารบำรุงทาง รูปแบบใหม่ เมนูบางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ ทางทีมงานกำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลและแก้ไข ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง โทร. 02-354-6668 ต่อ 23532

แบ่งตามกรอบงบประมาณได้ดังนี้

 1.แผนงาน พ.ร.บ. ประจำปี 2560

 2.แผนงาน พ.ร.บ. ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

 3.แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

 4.โครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (พายุเซินกา)

สถานะข้อมูล : 17 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ หากต้องการ Save File ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คลิ๊กขวา เลือก save as

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n