กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Slider

โครงการ “เข้า-ออกเมือง ไม่หลง” เป็นการประยุกต์แบบมาตรฐานป้ายแนะนำของกรมทางหลวงมาเป็นป้ายนำทางในเมือง สู่โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินที่อยู่นอกเมือง เพื่อให้ประชาชน (ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น) เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่หลงทาง หรือสับสนทางออกจากตัวเมือง

kuomuang

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n