กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Slider

แนวคิด โครงการป้าย Knock Down
1. จิตสำนึกความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งาน
2. ใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง ของหมวดฯ /แขวงฯ ทุกกิจกรรม
3. ใช้ในงานฉุกเฉิน เร่งด่วนทุกกรณี รวมถึงเทศกาลต่าง ๆ
4. ทัศนคติ ความใส่ใจ จริงจัง ความปลอดภัย ระหว่างก่อสร้าง

kd54

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n