สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

 

No1 24 1

          คู่มือการใช้ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 (EMS2) ดาวน์โหลด

 

 USERNAME และ PASSWORD สามารถใช้อันเดิม (ที่ท่านยังไม่มีการเปลี่ยน PASSWORD เอง ) หากเข้าไม่ได้ขอให้ สอบถาม

ทางไลน์ : @129filup

 

ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 23 – 28  กรกฎาคม 2564 กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้ทุกหน่วยในสังกัดเตรียมความพร้อม
เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวงจึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้แต่ละหน่วยดำเนินการดังต่อไปนี้

<> ข้อสั่งการ 1.3 รายงานจราจร แขวงทางหลวง เส้นทางอื่น ๆ Download 1
Capture

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1