สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง หรือติดต่อทาง http://bmm.doh.go.th
Slider

การเสนอแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ สร.2/2950 ลว. 6 ก.ค. 2565 Download 1

 <>  เอกสารแนบ 1 แนวทางการจัดลำดับความสำคัญแผนงานบำรุงรักษาทางหลวงปี 2567 Download 1

 <>  เอกสารแนบ 2 - 9  รายละเอียดแผนงานความต้องการเบื้องต้น ปี 2567 Download 1
                                 <> งานบำรุงตามกำหนดเวลา
                                 <> งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
                                 <> งานฟื้นฟูทางหลวง
                                 <> งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน
                                 <> กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน
                                 <> โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
                                 <> กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง
                                 <> สรุปภาพรวมการจัดลำดับความสำคัญ "ทุกรหัสงาน"

ป้ายรณรงค์การป้องกันแพร่ระบาดโควิด  (covid 19)

1646817332739

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n

clipsmix1