สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง
Slider
No1 24 1

เรียนเจ้าหน้าที่และผู้เข้าใช้งาน Roadnet V.2 ทุกท่าน ขณะนี้ที่ปรึกษาอยู่

ระหว่างจัดเก็บข้อมูลสำรวจ และประเมินผลใน Roadnet V.2 ทั้งนี้จะทำให้

การทำงานของระบบ Roadnet V.2 ช้า หรือไม่สามารถเข้าใช่งานระบบ

ได้บ้างช่วงเวลาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

บัญชีสะพานในระบบบบริหารงานบำรุงสะพาน bmms ตามหนังสือ สร.2/2266 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

 

18011205 Medium

- คู่มือการตรวจสอบข้อมูลสะพาน (04-07-2561) Download 1

- บัญชีสะพานในระบบบริหารงานบำรุงสะพาน แบ่งตามสำนักงานทางหลวง

 สำนักงานทางหลวงที่ 1  Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 2  Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 3  Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 4  Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 5 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 6 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 7 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 8 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 9 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 10 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 11 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 12 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 13 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 14 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 15 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 16 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 17 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 18 Download 1

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n