กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Slider

รายละเอียดแผนงานสิ่งกีดขวางทางน้ำ 

22051801 Large

 สำนักงานทางหลวงที่ 1  Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 2  Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 3  Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 4  Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 5 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 6 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 7 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 9 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 10 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 11 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 12 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 13 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 14 Download 1
 สำนักงานทางหลวงที่ 15 Download 1

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n