กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Shadow
Slider
No1 24 1

                เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีขอ User และ Pass ของโปรแกรม Roadnet2 ให้กรอกข้อมูลที่เมนู

สถิติงานบำรุงทาง > แบบฟอร์มขอรหัสผ่านผู้ใช้งาน Roadnet2

โดยแยกตาม ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ถึง 28 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

รหัสผ่านจะแยกตามการใช้งาน กรมทางทั่วไป แผนงาน สถิติภายในพื้นที่

โดยรหัสผ่านที่ท่านได้รับเริ่มต้นจะเป็น กรมทางทั่วไป หากต้องการ เข้าแก้ไขข้อมูล แผนงานและสถิติภายในพื้นที่ กรุณาติดต่อ 23532

จัดส่งรหัสผ่านเข้าใช้งานภายใน 1 วันทำการ โดยผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น... 

บัญชีสายทางงานบำรุงปกติ ปี 2562 เป็นไฟล์ .rar สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
16051801 Large

 

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)  Download 1 
สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)  Download 1 

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n