กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Shadow
Slider
No1 24 1

                เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีขอ User และ Pass ของโปรแกรม Roadnet2 ให้กรอกข้อมูลที่เมนู

สถิติงานบำรุงทาง > แบบฟอร์มขอรหัสผ่านผู้ใช้งาน Roadnet2

โดยแยกตาม ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ถึง 28 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

รหัสผ่านจะแยกตามการใช้งาน กรมทางทั่วไป แผนงาน สถิติภายในพื้นที่

โดยรหัสผ่านที่ท่านได้รับเริ่มต้นจะเป็น กรมทางทั่วไป หากต้องการ เข้าแก้ไขข้อมูล แผนงานและสถิติภายในพื้นที่ กรุณาติดต่อ 23532

จัดส่งรหัสผ่านเข้าใช้งานภายใน 1 วันทำการ โดยผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น... 

แผนที่เส้นทางเลือกช่วงเทศกาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผุ้ใช้ทาง
- ไฟล์กราฟิคขนาดใหญ่ สำหรับจัดพิมพ์ติดตั้งที่จุดให้บริการ (ใช้โปรแกรมกราฟฟิค illustrator ในการเปิด)


29432426 10210499073824003 847669790284253606 n               29432566 10210499074144011 9017725709555403208 n   

           ดาวน์โหลดภาคเหนือ                                         ดาวน์โหลดภาคอีสาน

29495991 10210499074464019 2309509584582439927 n                 29472135 10210499075104035 792879027910345797 n   

           ดาวน์โหลดภาคตะวันออก                                    ดาวน์โหลดภาคใต้

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n