กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้จัดส่งรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม Roadnet2 และ โปรแกรม TPMS ไปยังกลุ่มงานสถิติ และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานติดต่อขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานได้ที่ กลุ่มงานสถิติ เบอร์ติดต่อภายใน 23525 และ กลุ่มบริหารการดำเนินงาน (วดร.1,2,3,4) เบอร์ติดต่อภายใน 23505 ตามหน่วยงานของท่าน
Shadow
Slider
No1 24 1

                เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีขอ User และ Pass ของโปรแกรม Roadnet2 ให้กรอกข้อมูลที่เมนู

สถิติงานบำรุงทาง > แบบฟอร์มขอรหัสผ่านผู้ใช้งาน Roadnet2

โดยแยกตาม ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ถึง 28 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

รหัสผ่านจะแยกตามการใช้งาน กรมทางทั่วไป แผนงาน สถิติภายในพื้นที่

โดยรหัสผ่านที่ท่านได้รับเริ่มต้นจะเป็น กรมทางทั่วไป หากต้องการ เข้าแก้ไขข้อมูล แผนงานและสถิติภายในพื้นที่ กรุณาติดต่อ 23532

จัดส่งรหัสผ่านเข้าใช้งานภายใน 1 วันทำการ โดยผ่านทาง Email ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น... 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการ สำนักบริหารบำรุงทาง

director

ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง
     
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
วันดำรงตำแหน่ง
1
นายธรงค์ อุชชิน
15 ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2546
2
นายเอนก   อัมระปาล
1 ต.ค. 2546 - 13 พ.ย. 2548
3
นายเทียนโชติ  จงพีร์เพียร 
14 พ.ย. 2548 -14 พ.ย. 2550
4
นายชัยเดช  ข่าทิพย์พาที 
30 พ.ย. 2550 - 6 พ.ย. 2551
5
นายชัชวาลย์   บุญเจริญกิจ
6 พ.ย. 2551 - 4 ม.ค. 2553
6
นายสนิท    พรหมวงษ์ 
11 ม.ค. 2553 - 3 พ.ค. 56
5
นายสุระพล มณีวงษ์
3 พ.ค. 2556 - 20 ก.พ. 2558
7 นายสุรชัย ศรีเลณวัติ 27 ก.พ. 2558 - 16 มิ.ย. 2559
8 นายอภิสิทธ์ พรหมเสน 17 มิ.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2560
9 นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ 2 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน

 

ผู้อำนวยการกองบำรุง
     
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
วันดำรงตำแหน่ง
1
หลวงอนุสรยนตสิทธิ์
1 ธ.ค. 2491 - 31 ส.ค. 2496
2
นายถวัลย์   หงสกุล
1 ก.ย. 2496 - 24 มี.ค. 2501
3
นายพร ลิ้มเจริญ
25 มี.ค. 2501 - 1 มิ.ย. 2501
4
นายวินิต   แจ้งสนิท
2 มิ.ย. 2501 - 14 มิ.ย. 2502
5
นายจำรัส   สือศิริ
15 มิ.ย. 2502 - 30 เม.ย. 2505
6
นายเกษม สุวินทวงศ์
1 พ.ค. 2505 - 6 ม.ค. 2507
7
นายเครือ ลักษณะโกเศศ  
7 ม.ค. 2507 - 17 พ.ค. 2507
8
นายเฉลียว วัชรพุกก์
18 พ.ค. 2507 - 12 พ.ย. 2507
9
นายทอง พลับรู้การ
13 พ.ย. 2507 - 30 ก.ย. 2508
10
นายเครือ ลักษณะโกเศศ  
1 ต.ค. 2508 - 30 ก.ย. 2512
11
นายมนัส คอวนิช
1 ต.ค. 2512 - 1 เม.ย. 2517
12
นายวีรวิทย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
2 เม.ย. 2517 - 31 มี.ค. 2519
13
นายบุญช่วย  สู่พานิช 
1 เม.ย.2519 - 19 มี.ค. 2522
14
นายประสิทธิ์   จันทรจำนง
20 มี.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2526
15
นายพอพิศ ทิพยมงคล
3 ต.ค. 2526 - 31 ม.ค. 2527
16
นายสมจิตต์   นิมิหุต
1 ก.พ. 2527 - 14 ต.ค. 2527
17
นายศรีพร คำหมาย
15 ต.ค. 2527 - 30 ก.ย. 2528
18
นายสุกรีย์ ธีระกุล
1 ต.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2529
19
นายปริญญา  สตะบุตร
27 พ.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2530
20
นายประสิทธิ์   อักษรวงศ์
1 ต.ค. 2530 - 27 เม.ย. 2532
21
นายประดิษฐ์ อาภรณ์
28 เม.ย. 2532 - 29 เม.ย. 2533
22
นายมหินทร ศาสตรี
30 เม.ย. 2533 - 6 เม.ย. 2534
23
นายชินชัย มหาเสน
17 เม.ย. 2534 - 7 ก.ค. 2538
24
นายวรศักดิ์  ตันติวนิ
18 ก.ค. 2538 - 15 ต.ค. 2538
25
นายจารึก  อนุพงษ์
16 ต.ค. 2538 - 4 พ.ย. 2539
26
นายนิกร บุญศรี
4 พ.ย.2539 - 6 พ.ย.2540
27
นายลักษณ์ ศศิปรียจันทร์
6 พ.ย.2540 - 1 ต.ค.2542
28
นายณรงค์ ไชยวงศ์
1 ต.ค. 2542 - 14 ธ.ค.2543
29
นายธรงค์  อุชชิน
14 ธ.ค. 2543 - 14 ต.ค. 2545

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n