สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง สายด่วน 1586 บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง
Slider
No1 24 1

เรียนเจ้าหน้าที่และผู้เข้าใช้งาน Roadnet V.2 ทุกท่าน ขณะนี้ที่ปรึกษาอยู่

ระหว่างจัดเก็บข้อมูลสำรวจ และประเมินผลใน Roadnet V.2 ทั้งนี้จะทำให้

การทำงานของระบบ Roadnet V.2 ช้า หรือไม่สามารถเข้าใช่งานระบบ

ได้บ้างช่วงเวลาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

มาตรการ การเตรียมการ รูปแบบ แบบฟอร์ม ป้ายประชาสัมพันธ์
เทศกาลปีใหม่ 2563

 ลำดับ
รายการ
ไฟล์ดาวน์โหลด
 1 ไฟล์นำเสนอเทศกาลปีใหม่ 2563 (18-12-62)  Download 1
 2  ป้ายประชาสัมพันธ์ณรงค์ (ติดตั้งภายในสำนักงาน/เต๊นท์) แบบ 1  |  แบบ 2
 3  ป้ายประชาสัมพันธ์ณรงค์ (ติดตั้งหน้า สนง.ขท./หมวด)  Download 1
 4  ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ (ติดข้างรถ)  Download 1
 5  ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ (ติดตั้งบนสะพานลอย)  Download 1
 6  แบบฟอร์มรายงานการเปิดช่องทางพิเศษ  Download 1
7 แบบรายงานสภาพการจราจรบริเวณทางแยก  Download 1
8 แผนที่เส้นทางเลือก ภาพรวม
thailand
 Download 1
 8.1 แผนที่เส้นทางเลือก ภาคเหนือ
north
Download 1 
8.2  แผนที่เส้นทางเลือกภาคอีสาน
northeast
 Download 1
 8.3 แผนที่เส้นทางเลือกภาคตะวันออก
east
 Download 1
8.4  แผนที่เส้นทางเลือกภาคใต้
south
 Download 1
9  สรุปภาพรวมการเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2563 (TIME LINE)  Download 1
10 ป้ายติดหน้าเต๊นท์ ศูนย์อำนวยความสะดวกฯ  Download 1

87292454 2723399787735544 8989632018161598464 n88106562 2723399704402219 4344467425446592512 n

clipsmix1

22852072 1482211591854376 6887479232389609704 n