สำนักบริหารบำรุงทาง

ศูนย์ดำเนินการระบบ

[1] ประกาศ

ระบบบริหารงานบำรุงทาง

[2] ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (RoadNet)

[3] ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (RoadNet2)

[4] ระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS)

[5] ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (EMS)

[6] ระบบบริหารบำรุงทาง (TPMS)

[7] ระบบติดตามความก้าวหน้าแผนงานบำรุงทาง (OnlinePlan)

[8] ระบบบริหารทรัพย์สินทางหลวง (Road Assets)

[9] ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินนอกเขตทาง (ASSET)

[-] ระบบศูนย์ปฏิบัติการงานบำรุงทาง (Warroom)

แผนที่ทางหลวง

[-] ข้อมูล Shape File และเครื่องมือในการสร้างแผนที่

[-] แผนที่สำนักงานทางหลวง

[-] แผนที่แขวงทางหลวง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version