Registration Agreement

ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้ท่านแก้ไข โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "แก้ไขข้อมูลสมาชิก"

1. ผู้สมัครสมาชิกจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ มหาลัย วิทยาลัย โรงเรียน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง

2. สมาชิกจะต้องอ่านรายละเอียดภายในเว็บบอร์ท และโพสต์ข้อความ หรือสอบถามปัญหาภายในหัวข้อที่กำหนด

3. เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น ห้ามใช้ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทั้งการแอบอ้าง หรือขายบริการต่อ (resale) หากท่านทำความเสียหาย
    ให้กับผู้อื่น ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายในทุกกรณี และจะลงโทขั้นสูงสุดแก่สมาชิกนั้นๆ

4. สมาชิก จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของสังคม
    ทางทีมงานไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดและสร้างความเสียหาย ให้กับผู้อื่นในทุกกรณี เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น

5. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการใช้เว็บ

6. ไม่รับประกันความเสียหายของจดหมายที่เกิดจากการใช้บริการของ ซึ่งอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ อาจขัดข้องโดยเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
    อีกทั้ง ไม่รับรองความปลอดภัยในการใช้เว็บ เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดีระบบที่ นำมาให้บริการกับท่านเป็นระบบ ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งในภาวะการทำงานปกติ
    จะไม่เกิดความเสียหายใดๆ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง หรือภาพวิดีโอต่างๆ ที่พ่วงท้ายมากับจดหมาย เป็นทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ
    ภาพนิ่ง เสียง และภาพวิดีโอเหล่านั้น ห้ามมิให้สมาชิกนำ ไปเผยแพร่ใน รูปแบบใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้มีผลบังคับรวมไปถึงโลโก้ เครื่องหมายการค้าชื่อสินค้า และบริการต่างๆ ของ ด้วย

7. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ จะแจ้งให้ท่านทราบ โดยจะประกาศ ข้อตกลงใหม่ขึ้นหน้าจอ เพื่อให้ท่านรับทราบ และท่านจะใช้บริการของ ต่อไปได้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงใหม่ของบอร์ดนี้
   โดยการกดปุ่ม " ยอมรับ" หาก พบว่าสมาชิก ของ ละเมิดข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า