กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1]
1
เจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (Roadnet)
สามารถโพสต์สอบถามได้ในกระทู้นี้ หรือ ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ โทร.02-354-6668 ต่อ 23532
คุณสุเมธ อินคำเชื้อ
คุณณัฐพงศ์ แก้วก้อน
คุณสุลัดดา ทรัพย์สิน
คุณรัตนาวดี ภู่ขำ
คุณวิศิษฐ์ รังษีสุริยะชัย
คุณรัฐศาสตร์ สีชมภู
คุณนภาภรณ์ ตรีทิพยบุตร
คุณวรรณิศา จันทราวุฒิกร
คุณบุศรา ศิริมิรินทร์
คุณอลิศรา เสมชูโชต

ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ https://roadnet2.doh.go.th
2
ขั้นตอนการขอ Shape File สำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวง
ร่างหนังสือ เรียน อธิบดีกรมทางหลวง เกี่ยวกับการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล Shape File เพื่อนำไปใช้ทำแผนที่
พร้อมแนบเอกสาร แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ดาวน์โหลดด้านล่าง

หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมด ที่ได้จากสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ไปใช้เพื่อการศึกษาโครงการ ค้นคว้า วิจัย
หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น และจะไม่กระทำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต
หากข้าพเจ้ากระทำการสิ่งใด เพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต ข้าพเจ้ายินดีให้   
สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน Scan แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาแบบมาพร้อมกันนี้

Download
3
ข้อมูล Shape File ถูกเข้ารหัส
สามารถขอรหัสผ่านได้ที่
สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
    โทร.02-354-6668 ต่อ 23532
    คุณบุญยวัฒน์ ธรรมาสถิตนุกุล
    bhmm.wat@gmail.com
4
เจ้าหน้าที่ดูแลโปรแกรมวิเคราะห์งบประมาณบำรุงทางหลวง (TPMS)
สามารถโพสต์สอบถามได้ในกระทู้นี้ หรือ ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ ส่วนประเมินผลและประมวลข้อมูลข่าวสาร โทร.02-354-6668 ต่อ 23532
คุณอลิศรา เสมชูโชต
คุณวิศิษฐ์ รังษีสุริยะชัย
คุณรัฐศาสตร์ สีชมภู

ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ http://tpms.doh.go.th/login
5
คู่มือระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS)

http://roadassets.doh.go.th:8081/site/login

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่หน้าเว็บ สำนักบริหารบำรุงทาง

คู่มือและเอกสาร > คู่มือ > คู่มือระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS)

หรือสามารถดาวน์โหลดได้โดยตรง คลิ๊กที่นี่
6
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง (RoadNet)
สามารถโพสต์สอบถามได้ในกระทู้นี้ หรือ ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง
โทร.02-354-6668 ต่อ 23532
คุณอลิศรา เสมชูโชต
คุณวิศิษฐ์ รังษีสุริยะชัย
คุณรัฐศาสตร์ สีชุมภู
คุณบุญยวัฒน์ ธรรมาสถิตนุกุล
คุณพนิดา จันเข็ม
7
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS)
สามารถโพสต์สอบถามได้ในกระทู้นี้ หรือ ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ งานสถิติ โทร.02-354-6668 ต่อ 23525
คุณจุมพล บำรุงพันธุ์
คุณนภาภรณ์ ตรีทิพยบุตร
คุณวรรณิศา จันทราวุฒิกร
คุณธาลิณีย์ ใหญ่น้อย
คุณบุศรา ศิริมิรินทร์

ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ http://roadassets.doh.go.th:8081/site/login
และช่องทางในการสอบถามการใช้งานระบบทาง facebook คลิ๊กที่นี่
8
ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง ยังไม่เปิดให้บริการ
อยู่ในช่วงพัฒนาระบบ
9
ประกาศ / หยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย admin เมื่อ เมษายน 11, 2018, 08:59:21 am »
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติประกาศเพิ่มวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เป็นเวลา 5 วัน
โดยจะเริ่มหยุดตั้งเเต่วันที่ 12 เมษายน จนถึงวันที่ 16 เมษายน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา
หน้า: [1]